Om Carlaförlaget

Carlaförlaget grundades 1963. Verksamheten inriktades på vykortsproduktion samt tryckeritjänster av olika slag. Prepress-
tjänster tillhandahöll vi tidigt då grundaren K-G Andersson sedan
1937 arbetat med framställning av tryckorginal för
emballageindustrin.

Fram till 1976 drev vi verksamheten i K-G Anderssons privata
fastighet med lagerlokaler i angränsande fastigheter. 1978 flyttade
vi in i nybyggda lokaler som anpassats för verksamheten.

2001 bytte vi namn till Carla-Media AB.

Carla-Media AB existerar ännu men sedan 17 10 01 tillhandahåller
jag som "last man standing" trycksaker och andra grafiska arbeten
genom min enskilda firma.Alla bilder på denna hemsida är copyright Carla-Media AB