Om Carla Media

Carlaförlaget AB grundades 1963. Verksamheten inriktades på vykortsproduktion samt tryckeritjänster av olika slag. Prepress-tjänster tillhanda hölls tidigt då grundaren K-G Andersson sedan 1937 arbetat med framställning av tryckorginal för emballageindustrin.

Fram till 1976 drev vi verksamheten i K-G Anderssons privata fastighet med lagerlokaler i angränsande fastigheter. 1978 flyttade vi in i nybyggda lokaler som anpassats för verksamheten.

2001 bytte vi namn till Carla-Media AB.Alla bilder på denna hemsida är copyright Carla-Media AB